Liikmed

Rapla Rotary klubi liikmed

Henry Arusaar

Klubimeister 2023/2024

Tarmo Bachmann

Sekretär 2023/2024

Tõnis Blank

Wolfgang Doneus

Aivo Härmaste

Raivi Juks

Erik Jürjens

Janek Kadarik

Eero Kalberg

Enno Kase

Alvar Kaur

Tavo Kikas

Karl Kivi

Aare Leinberg

Aare Lenk

Tarmo Lukk

Toomas Ponkin

Elmar Purge

Tiit Rahkema

Tõnu Rahula

Andrus Ristkok

Māris Rudnevs

Mart Ruus

Väino Sassi

Ruve Schank

Asutajaliige

Erlend Tammenurm

Tiit Tammsaar

Kalle Toomet

Arvet Tuisk

Ain Täpsi

Kaido Täpsi

President 2023/2024

Raivo Vasnu

Are Veski

Jüri Võigemast

Asutajaliige

Harri Õunapuu

Asutajaliige

Endised presidendid / presidendi-aasta kokkuvõtted

Minu presidendiaastal külastasime mitmeid huvipakkuvaid ettevõtteid sh. Rapla helistuudiot, Kohila Jäämari jäätise tööstust ja Sillamäe muldmetallide tehast NEO (endine Silmet).

Jätkasime Humanitaarstipendiumi väljaandmist, kus otsustasime toetada kahte võrdselt hääli saanud Draamateatri näitlejat Ursel Tilga’t näitlejameisterlikkuse kursusteks Kreekas ja Päevalehe ajakirjanikku Mari-Liis Truusööt’i välispoliitika alasteks õpinguteks Pariisis.

Klubi korraldatud Keskkonnamõtte konkursile laekunud töödest autasustasime mitut ilmekat plakatit keskkonnahoiu teemal. Toimus ka Rapla Rotary korraldatud 2. Keskkonnakonverents, kus esinesid mainekad erinevate valdkondade asjatundjad. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kutsel toimus  töölõuna EK Eesti esindaja Vivian Loonelaga.

Jätkasime Ukraina toetamist – seekord korraldasime Ukraina kunstnike piltide oksjon Eesti-Soome Rotary ühise piirkonna aastakonverentsil, mis toimus esmakordselt Eestis.

Jätkasime Raplamaa hoolekandeasutuste töötajate märkamist (kokku ligi 200 töötajat 12 asutuses). Osalesime Rapla maakonna pikaajalise traditsiooni – missivõistluse toetamisel. Toetasime ka kahe Rapla maakonna vähekindlustatud pere lapse osavõttu Rotary Päikeselaagrist.

Klubi paremaks tutvustamiseks soetasime Rapla Rotary’t tutvustavad stendid. Avasime klubi koosolekuruumis avalikkusele näitamiseks klubi meenete vitriinkapi, kus on eksponeerime viimaste aegade klubile kingitud meeneid, vimpleid ja muud klubi ajalugu tutvustavaid esemeid. 2023 otsustasime alustada klubi kodulehe kaasajastamist.

Paljud koosolekud viidi läbi külastusena huvitavatesse ettevõtetesse või asutustesse sh Akzo Nobel Baltics Raplas, Estelon Tallinnas, MOMU motospordi muuseum Turbas, Viiratsi Saeveski, BodyTherapy Tallinnas, Rapla Riigimaja ja Rapla Kirik.

Rapla Rotary Humanitaarstipendium 2500 EUR otsustati välja anda ühele kõige rohkem hääli saanud kandidaadile Silver Niinemetsale (Rapla Muusikakooli vaskpilliõpetaja, õpib Eesti Muusika ja Teatrikooli magistrantuuris, Politsei ja Piirvalve Orkestri orkestrant).

2021. aasta sügisel toimus esimene Rapla Rotary Keskkonnakonverents.

Toetati Eesti Rotary ühist algatust kiirabiautode soetamise ja lähetamise teel Ukrainasse.

Jätkati Raplamaa hoolekandeasutuste töötajate tunnustamist. Maakonna hooldekodud said Jõulude eel Marju Kohviku maitsva kringli, mis Rotary päkapikkude poolt kohale viidi ning iga töötaja sai sümboolse COOP kinkekaardi. Kokku ligi 180 töötajat 12 asutuses.

Rapla Rotary Klubi toel osales Päikeselaagris 2 Raplamaa last.

21 koosolekut 29-st olid koroonapiirangute tõttu Zoom keskkonnas e-koosolekuna. Lisaks toimus mitmeid väljasõiduistungeid nagu näiteks Arvo Pärdi Keskus, ATLA käsitöönapsu tehas Jüris ja Rapla Kaasaegse Kunsti Keskus. 2021. a kevadesse kavandatud noortele suunatud keskkonnakonverents lükati edasi ja see toimus 2021. aasta sügisel.

Korraldasime kunstinäituse Raplamaa Kaasaegses Kunsti Keskuses (RKKK). Eksponeeriti enam kui 50 Rapla rotariaanide kodus olevat taiest. Näitust külastas ca 200 inimest.

Koguti vahendeid ja avaldati tänu Raplamaa eesliin töötajatele Rapla Maakonnahaiglas ja hooldekodudes.

Kriisist tulenevalt olid enim kannatada saanud loomeinimesed, kelle võimalused avalikeks esinemisteks olid piiratud. Rapla Rotary kaasas ja aitas kaasata maakonna andekaid muusikuid ja toetas sellega neid raskel perioodil.

Klubi tavapärast tegevust segasid koroonaviirusest põhjustatud piirangud. Klubi koosolekuid korraldasime piirangute ajal virtuaalses ruumis.

Klubi toetas Miss Raplamaa korraldajaid, sist see on kujunenud üheks olulisemaks kultuurisündmuseks Raplamaal ning on heaks koolitusürituseks peagi ellu astuvatele noortele neidudele.

Osaleti ERK korvpalli- ja bowlinguturniiril, kus Rapla klubi sai väärikad III-d kohad.

Anti välja Rotary humanitaarstipendium 21 aastasele muusikule Karmen Palusoole.

Arendati sõprussidemed Riihimäki klubiga Soomes.

Korraldati kultuurireis St. Peterburgi Maria Ooperi- ja Balletiteatrisse.

Rapla Rotary klubi humanitaarstipendiumi said juubeliaastal Kert Vahtre ja Patrik Sebastian Unt. Mõlema stipendiumi suurus oli 1000 eurot muusikainstrumentide soetamiseks.

Nagu alati, toetas klubi ka Miss Raplamaa korraldamist.

Viidi läbi ERK korvpalliturniir, kus Rapla klubi sai väärika II koha.

Rahastati heategevusprojekti „TOETUS EESTI KOOLIUUENDUSELE“

Loodi sõprussidemed Riihimäki klubiga Soomes ja ühiprojektina toetati Rapla muusikooli õpilasi 500 Euroga.

Reklaamiti klubi tegevust liikmeskonna suurendamise eesmärgil.

Toetati Miss Raplamaa läbiviimist. See üritus on kujunenud oluliseks kultuurisündmuseks avalikkusele ning heaks koolitusürituseks peagi ellu astuvatele noortele neidudele.

Moldova projekti lõpetamine.

Rahastati heategevusprojekti „Jõuluvalgus Raplamaa SOS külale“

Light up Rotary – Rotary nähtavaks! Osavõtt kooliuuendusprogrammi projektist koos Eesti rotariaanidega. Reklaamiti klubi tegevust liikmeskonna suurendamise eesmärgil.

Klubiliikmete abiga toetati Tõnu Susi nimelise helistuudio rajamist Raplas.

Loodi sõprussidemed teiste piirkonna klubidega Soomes (Salo ja Lahti).

Minu presidendiaastal alustas klubi juhtimise korraldamist vastavalt 2013 aastal vastu võetud ja kinnitatud põhikirjale.

Minu presidendiks valimine aastaks 2014/2015 jäi viimaseks omasuguseks, enne kui klubi läks üle uuele põhikirjapõhisele protseduurile.

– Toetati Miss Raplamaa läbiviimist. See üritus on kujunenud oluliseks kultuurisündmuseks avalikkusele ning heaks koolitusürituseks peagi ellu astuvatele noortele neidudele.

Käivitati Moldova projekt.

Anti välja 2 rahalist Rotary humanitaarstipendiumi a ́1000 eurot maakonna andekatele noortele

Rahastati heategevusprojekti „Jõulupakid raplamaa 70 paljulapselisele perele“.

Tehti rahaline annetus Nepaali maavärinaohvrite abistamiseks

Rapla Rotary klubi tähistas 24.mail oma 20.sünnipäeva. Ürituseks oldi väärikalt valmistutud, millest rääkis kaheleheküljeline kutse.  Samal päeval tähistas ka Pärnu Rotary klubi oma 20.sünnipäeva. Programmi kuulus Rapla Laste Muusikakooli noorte muusikute kontsert, pärja asetamine brigaadikindral Märt Tiru monumendi jalamile ja visiit Kehtnasse rajatud mänguväljakule. 

Toetati noorte andekate muusikute arengule suunatud projekte:
– Rändteater „Vaba Vanker“, suvetuuri 2013 rahaline toetamine
– Noortekoori „Head ööd, vend“ osavõtu toetamine Itaalia koorikonkursist.
– Tõnu Susi nimelise Rapla helistuudio toetamise ettevalmistused ( projekti „Mäng on väikese inimese töö“ toetamine.)

Toetati Miss Raplamaa läbiviimist.See üritus on kujunenud oluliseks kultuurisündmuseks avalikkusele, ning heaks koolitusürituseks peagi ellu astuvatele noortele neidudele.

Loodi sidemed Saagu Valgus MTÜ-ga, mille eesmärgiks on vaesuses elavate laste toetamine ja väärikas lõimumine ühiskonda. Kaks klubi liiget toetasid MTÜ-d laste jõuluürituse läbiviimisel.

Osaleti Eesti Rotary piirkonna moodustamise, ning Eesti ühisprojekti töögrupi tegevuses.

Rahvusvahelise tegevuse alal, toetasime rahaliselt:
– Filipiinide looduskatasroofi ohvreid Shelterbox’i fondi annetusega.
– Riia Maxima katastroofi ohvreid (Eesti Rotary ühisprojekt).
– Liikmemaksude tsentraliseeritud osast rahastas RI muuhulgas ülemaailmset lastehalvatuse vastase võitluse projekti, ning piirkonna 1420 maksust Soome lastehaigla rajamist.

Aruandeaastal kaasajastati ja kiideti heaks klubi uus põhikiri.

Toetati Miss Raplamaa korraldajaid ja löökpillimängijate vabariiklikku konkurssi auhindade rahastamisega.

Tegeleti aktiivselt noorsoovahetusega. Klubis viibisid Rotary – vahetusõpilased Eduardo Landois Escudero ja Nicole Fuentes Mehhikost.

Tehti rahaline annetus erilasteaiale Pääsupesa raviotstarbelise massaažilaua soetamiseks.

Suurendati klubi liikmeskonda kahe liikme võrra ja osaleti Eesti Rotary piirkonna moodustamise töögrupi tegevuses.

Koostati heategevusprojekt Rapla helistuudio rahastamiseks, mis kahjuks ei realiseerunud.

Minu presidendiaastal oli õpilasvahetuse raames Rapla maakonna koolides õppimas Eduardo Landois Escudero Mehhikost. Jõulude eel kolis Eduardo Raplast Märjamaale, kus teda võõrustasid Jan ja Annela Sartakovi pere. Nende tütar oli mullu vahetusõpilaseks Ameerikas ja nüüd pakutakse oma kodu vastu. Rapla Rotary klubi noorsoovahetuse asjur oli siis Eero Kalberg.

Koos Rapla maavanema Tiit Leieriga assisteerisin ma oma kohalolekuga ka “Rapla Aasta Naine 2011” tiitli üleandmist beebikooli õpetjale Maarika Suurkivi-le.

Samuti kinks Rapla Rotary 2011 aasta lõpul enam kui 5 lastega peredele (kokku 32 peret) kopsakad toidupakid.

Lisaks toetasime Miss Raplamaa korraldajaid ja löökpillimängijate vabariiklikku konkurssi auhindade rahastamisega.

Tegelesime noorsoovahetusega. Klubis viibib aastases Rotary-vahetuses vahetusõpilane Mehhikost.

Alustasime heategevusprojektiga Rapla erilasteaiale Pääsupesa raviotstarbelise massaažilaua soetamiseks.

Korraldasime Rapla klubi eestvedamisel ja organiseerimisel vabariikliku PETS.

Kunagise Rapla MEKi juhataja Avo juhtimisel ehitati teadupärast algupärane Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi koolihoone. Avo presidendiaasta jooksul viidi lõpule eelmisel aastal algatatud annetusprojekt Märjamaa Muusikakoolile pillide soetamiseks ja toetati agaralt Miss Raplamaa korraldamist.

Klubis viibib alates 2010.a augustikuust aastases rotary-vahetuses vahetusõpilane USA-st, kus visibis Raplamaa neiu Heidi Sartakov Raplast. Lisaks saadeti Minna-Mari Salm õppima aastaks Portugali.

Samuti anti üle digifotokomplektid, mis vend Are Veski eestvedamisel kingiti Maidla lastekodule, Kohila Noortekeskusele ning Pahkla Camphilli külale.

2011 . aasta juunis kuulutas Rotary Rapla klubi humanitaarstipendiumi laureaadiks Hageris elava lastemuuseumi juhataja Maris Rosenthali, Viljandi Kultuuriakadeemia avatud ülikoolis rahvusliku tekstiili erialal õpingute jätkamiseks.

Ka kinnitas Avo Rotary klubi presidendina Raplas toimunud Guinessi rekordite raamatusse jõudnud allveekabe turniiri tulemused. Turniiri võitjaks tunnistati Priit Annusver ja üritust korraldas Martti Raavel.  

2010 aasta sügisel saadeti viimsele teekonnale klubivend Toomas Kuiva. Avo ise lahkus meie hulgast 23.06.2019 olles kirjanik, ehitaja ja ettevõtja.

Toetati rahaliselt Maidla Lastekodu bussiremondi kulude katmiseks ja nagu alati Miss Raplamaa korraldajaid.

2009 aasta lõpus kingib Rapla Rotary Kehtna lastele uue turnimispaiga.

2010. aasta sügisel algatati vend Are eestvedamisel digifotokomplekti projekt, mis lõpuks realiseerus Avo Kulli presidendiaasta esimeses pooles.

Toetati auhindadega Rapla Muusikakooli poolt korraldatud vabariiklikku noorte trummarite võistlust ja tõmmati käima ka Märjamaa Muusikakoolile pillide soetamiseks mõeldud annetusprojekt.

Minu presidendiaastal viis klubi lõpule Kehtna lastele uue mänguväljaku projekti, mis teostati rahvusvaheliste klubide abiga ligi 573 tuhande krooni väärtuses. Projekt ise oli juba pikalt planeerimisel eelmisel aastal toonase presidendi ja Kehtna mehe Valentin Kütt’i eestvedamisel.

Samuti kinks 2008 aasta jõuludeks klubi suure ekraaniga telerid ümbruskonna hooldekodudele.

Lisaks oli Rotary klubi eestvedamisel õpilasvahetusprojekti raames Raplas õppimas üks Argentiina neiu Maria Fernanda Maldonado, kes elas minu pere juures. Samamoodi oli Inga Aalde Lõuna-Ameerikas New Mexicos. Lisaks neile vormistasime Türgi noormehe Yalin (Eren) Deliorman Eestisse suvelaagrisse.

Märkimisväärne on, et sel aastal pälvisid Paul Harris Fellow teenetemärgi kaheksa (8) klubivenda, kes isiklikult olid kõik annetanud heategevuseks vähemalt 1000USD.

Rapla Rotary klubiga liitusid 4 uut venda: Raivi Juks, Eero Kalberg, Tõnu Kipper ja Ahto Kalev.

Minu presidendiaastal andis Rapla Rotary üle 10.000 krooni suuruse humanitaarstipendiumi Urve Urseli laulukoorile.

Rapla Rotary toetas ka  Miss Raplamaa 2008 korraldajaid, ning valis oma lemmikuks Iti Ärmpalu.

Noorsovahetusprogrammi raames alustasime Argentiina neiu Maria Fernanda Maldonado vahetusaastat ja valmistasime ette Rapla õpilase Inga Aalde reisi Mehhikosse.

Minu presidendiaastat iseloomustavad kahe suurema projekti läbiviimine.

Esiteks pillide hankimine Rapla Muusikakoolile läbi Rotary International’i. Tegu oli selle aja kohta suhteliselt suure projektiga, mille maksumus küündis ligi poole miljoni Eesti kroonini. Rapla muusikakoolist sai seeläbi kõige paremini pillidega varustatud muusikakool Eestis.

Teiseks brigaadikindral Märt Tiru mälestusmärgi püstitamine. Idee portreeskulptuuri rajamiseks Raplasse tuli meie klubilt. Projekti elluviimisel andis väga olulise panuse klubivend Harri Õunapuu, kes organiseeris kunstilise poole korraldamise ja suurema osa finantside hankimise. Avamisel oli kohal selleaegne Eesti president Toomas Hendrik Ilves ning sõnavõttudega esinesid toonased kaitseminister Jaak Aaviksoo, Rapla vallavanem Aare Heinvee, Kaitseväe juhataja kindralmajor Ants Laaneots ja Rapla Rotary klubi president. Skulptuuri autoriks on Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse skulptuurimagistrand Edith Karlson. Portreeskulptuur on valmistatud pronksist ja jääb Rapla südames silla kõrval meenutama brigaadikindral Märt Tiru elutööd.

Noorsovahetusprojekti valmistasime ette Sille Lukk’i aastavahetust USAs ja võõrustasime Belgia noormest Yves Franco´t ning Ungari neiut Dorottya Martonosi’t Raplas.

Klubisiseselt oli traditsioonikas meeleolukas jäärajasõit. Seda korraldasime klubivendade abiga üsna mitu aastat.

Eestise võtsime noorsovahetusprogrammi raames aastaks Aivo Härmaste pere juurde elama ja Rapla Ühisgümnaasiumisse õppima Stephanie Brown’i USAst.

Minu presidendiaasta on läinud Rotary ajalukku kui Rotary Internationali 100 juubeliaasta. Aasta deviis oli „Muuda oma klubi meeldivaks”. Klubi käsiraamatuga sai lähemalt tutvuda klubi koosolekutel. 1-2. veebruaril 2005. aastal tähistasime Rotary 100. aastapäeva, kus ürituse keskmes oli Tartu Hansa klubi – esimene naiste klubi Eestis.

Meie oma traditsioonilised klubiüritused toimusid läbi aasta. Klubi juhatusse kuulusid Erlend Tammenurm, Riho Pihlapuu, Aivo Härmaste, Arvet Tuisk, Enno Kase, Tarmo Lukk, Valentin Kütt, Alvar Kaur ning Aare Lenk. Samuti moodustasime rahvusvahelise teenistuse kooseisus Tiit Romulus, Erik Jürjens ja Andrus Ristkok.

Võeti töösse esimene rahvusvaheline projekt Rapla Hooldekeskuse lifti soetamiseks.

Minu presidendiaasta tegi eriliseks Rapla klubi juubeliaasta. Sügisel täitus 10 aastat rotariliikumist Raplas, mille puhul sai 27.septembril korraldatud esinduslik Charterpidu Kehtna mõisas. Pidu aitasid meeldejäävaks muuta õhtujuhtidena Miss Raplamaa Rotary 2003 ja Artur Raidmets, muidugi külalised Haapsalu, Türi ja Tallinn-Nõmme Rotary klubidest.

Põhiliselt jätkati eelmise presidendite poolt alustatud ja jätkatud traditsioone, eelkõige Rapla Rotary Humanitaarstipendiumi väljaandmist, Miss Raplamaa ürituse toetamist. Missikandidaatidega sai ühist bowlingut mängud Türi-Veskisillal. Klubi osales rotariaanide korvpallituniiril.

Samal aastal alustasime tõsist arutelu klubi osalemiseks Rotary Internationali Matching Grant projektides, kusjuures esimeseks ideeks oli invalifti ehitus Rapla Hooldekodule. Lisaks saatis Rapla Rotary klubi 2004. aasta suvel kolm neiut (Eneli Ponkin, Liis Sassi ja Mariliis Rahkema) suvelaagrise ning Eve Ormissoni aastapikusesse vahetusse Hollandis( 2004/2005). Eestisse saabusid suvelaagrisse vastu Noemie Chervet Sveitsist ja Anne Westbye Norrast, kes viibisid vastavalt Aivo Härmaste ja Tiit Rahkema peredes.

Klubi nimekirjas oli 31 liiget, kes kõik osalesid erineva aktiivsusega klubi tegemistes.

Minu presidendiaasta lõppedes valiti mind järgnevaks 3 aastaks piirkonna 1420 asekuberneriks.

Minu presidendiaastal valmistas Rapla Rotary klubi esmakordselt vastu võtma vahetusõpilast – Brasiiliast. Vahetusõpilane Juliana Farraraz asus ennast täiendama Rapla Ühisgümnaasiumis ning osales aktiivselt Rapla rotariaanide ettevõtmistes ja külastas klubikoosolekuid. Tema võõrustajaks oli rotariaan Toomas Kuiva perekond. Brasiiliasse lähetati Rapla Rotary poolt vahetusõpilane Mari Minn.

Rotariaasta olulistemateks tegevusteks olid kultuurilis-ajaloolised enesetäienduse väljasõidud ning sportlikud kuulõpud Valtu Spordikeskuses. Enesetäienduse projekti raames tutvuti Tallinna vanalinnaga (giidiks Jüri Kuuskema), Tallinna Linnarhiiviga (giidiks arhivaar Tiina Kala) ning Tallinna ajalooga (Ph doktor Heigo Sahk).

Rahvusvahelise koostöö raames osales klubipresident Riihimäki Rotary klubi kutsel Soomet ning tutvustas Eesti rotariliikumist ning Rapla Rotary klubi ettevõtmisi. Juunikuus võõrustati Soome Juva Rotary klubi esindust, mille käigus anti ülevaade Rapla maakonnast ning külastati Järvakandi Klaasitehast. Rapla Rotary klubi korraldas ka lühikese noorsoovahetuse (7 päeva) Kloogaranna Noortelaagris Sara Romander’le Itaaliast ja Wiktor Ratajoraki’le Poolast. Klubi Charterpidu (9. aastapäev) viidi läbi 11.septembril 2002 Tohisoo mõisas. Presidendi ketivahetustseremooniakorraldati 02.juulil 2003 Nõmme Kõrtsis.

Rapla Rotary klubi andis 2001. aastal Rapla Laulustuudiole humanitaarstipendiumi laulude salvestamiseks neidudeansambel Triis-ile. Ansambel moodustus aastal 1996 , kui kolm 10-11 aastast tüdrukut Ülli Saar, Triin Tammik ja Kairi Trigub hakkasid üheskoos laulma. 1999 . aastal liitus tüdrukutega Liisa Surva ja sellest ajast alates hakati laulma 4-häälseid seadeid. Nii kolmese koosseisuga kui ka neljakesi saavutati märkimisväärseid tulemusi eri konkurssidel.

Minu presidendiaastal juuli kuus korraldasime eelmise presidendi Rein Laanisto (1999/2000) matused – esimene Rotary venna sängitus kaasaegses Eestis koos vajaliku protsessi läbiviimise ja mälestuse juurutamisega.

Rapla Rotary klubi originaallipu valmistamine – esimene taasiseseisvunud Eestis.

Rein lahkus meie hulgast 10.07.2000 oma elu tipphetkel olles Raplas koolidirektor ja Rotary klubi president.

2000.a. suvel saatis Rapla Rotary klubi Pille-Riin Kaur’i Saksamaale suvelaagrisse.

1999.a. suvel saatis Rapla Rotary klubi Kristel Pihlapuu suvelaagrisse Rootsi.

Et mõista, mis mees Urmas oli, tuleks lugeda seda artiklit.

Rapla Rotary klubi kolmanda* presidendina oli juba suhteliselt lihtne ametit üle võtta, sest klubi tegemistes oli teatud süsteem ja rutiin välja kujunenud. Ka klubi vennad on omavahel juba vanad head tuttavad.

Uue üritusena panime 1996. aasta sügisel käima Rapla linna sünnipäeval klubi poolt korraldatud ülelinnalise heategevusliku balli, mille käigus laekunud rahast sai alguse ka Rapla Rotary klubi stipendium.

* enne ametlikku registreerimist Rotary Internationali juures juhtisid Rapla klubi tegemisi Jüri Võigemast, Kalle Talviste ja Raivo Heinaru.

Endised liikmed

Aavo Lumi

Tegevusala: veterinaaria, muusika
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 07.08.1996 (omal soovil)

Ado Tuuga

Tegevusala: trükk, kujundus
Liitumise aeg: 
Lahkumise aeg: 06.05.2004 (omal soovil)

Ahto Kalev

Tegevusala: xx
Liitumise aeg: 2008
Lahkumise aeg: xx

Aivar Künnapää

Tegevusala: abimaavanem
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 10.8.2013 (RIP)

Avo Kull

Tegevusala: ehitus ja ettevõtlus
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 23.06.2019 (RIP)

Edvard Saaron

Tegevusala: maavalitsus
Liitumise aeg: 
Lahkumise aeg: 11.02.2004 (mal soovil) / 23.01.2019 (RIP)

Ennu Laasner

Tegevusala: transport
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 09.1999

Esko Lauri Auvinen

Tegevusala: metsatööstus
Liitumise aeg: 
Lahkumise aeg: 

Indrek Kullam

Tegevusala: Kehtna vallavanem
Liitumise aeg:
Lahkumise aeg: 07.2018 (siirdus teise klubisse)

Juhan Anvelt

Tegevusala: põllumajandusseadmete tootmine
Liitumise aeg:
Lahkumise aeg: 11.5.2020 (RIP)

Jüri Kivi

Tegevusala: teedeehitus/-remont
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 26.6.2003 (omal soovil)

Kaljo Toome

Tegevusala: peotants, end. Rapla Tarbijate Ühistu (tänane Coop/Konsumid) esimees
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 28.09.1994 (RIP)

Kalle Talviste

Tegevusala: agronoom ja poliitik, end. maavanem
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 1.3.2004 (omal soovil)

Margus Milling

siirdus teise klubisse 

Margus Tilga

Tegevusala: end. Rapla linnavolikogu esimees
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 1.7.2003 (omal soovil)

Mati Leipalu

Tegevusala: kaubandus, toitlustus, ehitus
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 19.11.2018 (RIP)

Mihkel Kukk

Tegevusala: kirikuõpetaja
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 4.12.1996 (omal soovil)

Mikk Sarv

Tegevusala: rahvaluuleteadlane ja bioloog
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 31.12.1999 (omal soovil)/ 6.4.2018 (RIP)

Paul Orupõld

Tegevusala: agrovarustus
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg:

Raivo Aeg

Tegevusala: politsei, korrakaitse
Liitumise aeg: 08.1996
Lahkumise aeg: 08.10.1999 (omal soovil)

Raivo Heinaru

Tegevusala: koolijuht
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg:

Rein Laanisto

Tegevusala: haridus
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 1.9.1999 (omal soovil) / 10.7.2000 (RIP)

Rein Sokk

Tegevusala: treener
Liitumise aeg: 
Lahkumise aeg: 09.1999

Rein Voorel

Tegevusala: haridus, pangandus
Liitumise aeg:  08.1996
Lahkumise aeg: 

Rene Tobbi

Tegevusala: end. Märjamaa tarbijate ühistu
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 20.6.2006 (omal soovil)

Riho Pihlapuu

Tegevusala: paberitööstus
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 13.12.2015 (RIP)

Tiit Kadastik

Tegevusala: tervishoid
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 1.9.1999 (omal soovil)

Tiit Romulus

Tegevusala: kaubandus
Liitumise aeg: 
Lahkumise aeg: 13.9.2004

Toomas Kuiva

Tegevusala: ettevõtlus
Liitumise aeg: 1.9.2000
Lahkumise aeg: 4.9.2010 (RIP)

Tõnu Ehrpais

Liitumise aeg:
Lahkumise aeg: 28.08.2022 (omal soovil)

Tõnu Kipper

Tegevusala: pangandus
Liitumise aeg: 2008
Lahkumise aeg: 

Tõnu Susi

Tegevusala: raadio, side, muusika
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 2.8.2011 (RIP)

Urmas Minn

Tegevusala: ettevõtlusagentuur
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 17.6.2003 (omal soovil)

Urmas Nestor

Tegevusala: transport
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg:

Valentin Kütt

Tegevusala: lihatööstus
Liitumise aeg: 9.1997
Lahkumise aeg: 26.8.2015 (RIP)

Viktor Sartakov

Tegevusala: põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Liitumise aeg: 13.06.1994 (algatusrühm)
Lahkumise aeg: 06.10.2021 (omal soovil)

UudisedProtokoll20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Scroll to Top