15.11.2023 koosolek

15.11.23 kohal: Aare, Karl, Tiit R, Henry, Ain, Kalle, Raivi, Aare Lb, Tarmo L, Toomas, Tõnu, Maris, Erlend, Arvet, Are, Enno.
Juhatas Ain
Protokollis Henry

Eile arutati klubis järgmisi teemasid:

 1. Klubi 25 juubelipidu
  Tiit: toimkond luua ja esmalt sobiv kuupäev leida. Ain lubas Rotary kalendrisse sobivuse osas koordinaatoriga täpsustada.
 2. Jõulusaun Pirgus
  Henry: Registreerimise meeldetuletus. Kes pole veel oma tulekust (sh. mittetulekust) teada andnud, saab seda teha SIIN
  Aare: ettepanek kohapeal naljameistri valimine ja auhind . Kõik nõus. Otsus: kõigil oma naljad jõulusauna kaasa.
 3. Päikesegala
  Raplat esindas vaid Karl kaasaga. Tähelepanuväärne oli see, et oktsionitel saavutati väga kõrged lõpphinnad (5-6-7-8tuhEUR) + lisaannetused.

Esineja: Tarmo Lukk

Teema püstitus: Riigi energiasüsteemi olukorrast. Riigikontrolli aruandes seati kahtluse alla energiasüsteemi varustuskindlus ja selgelt kirjeldatud energiavaldkonna arengukava olemasolu. Samas on Veskimägi korduvalt kinnitanud, et varustuskindlusega probleeme ei ole.

Poliitikud on välja öelnud, et aastast 2030 lõpetame põlevkivist elektrienergia tootmise, kuid kust tuleb elekter pärast põlevkivielektrijaamade sulgemist, seda selgelt ei öelda. Väidetakse, et aastast 2030 saame elektri tuule ja päikseparkidest. Ilma juhitavate tootmisvõimsusteta energiasüsteem aga ei toimi.

Max tarbimisvõimsus Eestis 1600 MW ja 2022 tarbisime 8,2 TWH elektrienergiat. Sellest toodab Eesti ise 7,6 TWH, mis suurusjärgus 90%, millest omakorda toodetud tuule- ja päikseenergia osakaal 1TWH. Ootus lähiajal jõuda roheenergia toodangus 2,5 TWH. Riik on võtnud kohustuse kuni aastani 2027 tagada 1000MW tootmisvõimsuse olemasolu, kuid igal hetkel see tagatud ei ole.
Aastaks 2030 prognoositakse tarbimise kasvu 13%, mis võrreldes euroopa energiatarbimise kasvuga väga väike kasv. Planeeringutes maismaatuuleparke 13 TWH ja meretuuleparke 15 MWH tootmisvõimsusega. Rohetootjad soovivad saada riigigarantiid juhuks, kui elektri hind väga madal, et seatakse hinnapõrandad ja laed. Selline tulevik tõstaks kindlasti olulisel määral võrguteenuse hinda eesti tarbijale, kui oluline osa toodetud tuuleenergiast müüakse välja. Rohepöörajatel on unistus, et aastaks 2030 toodetakse kogu elekter tuulest ja päikesest, kuid ilma juhitavate tootmisvõimsuste olemasoluta ei ole võimalik süsteemi toimimine.

Põlevkivielektrijaamad, õlitehas ja kaevandused moodustavad täna energiajulgeoleku seisukohal tervikliku majandusüksuse ja seda rohepöörde sildi all lõhkuda ei ole mõistlik. Põlevkivielektri tootmise lõpetamisest saame rääkida alles siis, kui on reaalselt olema uued juhitavad võimsused välja ehitatud.
Seoses suureneva energiadefitsiidiga ennustatakse Euroopas fossiilsetest kütustest elektrienergia tootmise kasvuks100%, millest suurem kasv tahketel kütustel nagu kivisüsi. Meie põlevkivi on aga saatanast.
Võimalikeks juhitavateks võimsuseks võivad saada aatomielektrijaam, EE poolt kavandatav vesinik hübriidturbiinjaam ja väikeelektrijaamad, mis aitaksid elektrisüsteemi sagedust ja stabiilsust hoida.
Elektrivõrku rajatavad sünkroonkompensaatorid ei ole mingi võluvits ja need seadmed aitavad meid kriisi olukorras tarbides samal ajal väga suurt võimsust.

Miks Soomes hind odavam. Tuumajaamad pakuvad stabiilset juhitavat energiat ja piisa hulk tuuleenergiat koos hüdroenergiaga aitavad hinda all hoida. Seoses ebapiisavate kaabliühendustega, ei jõua odav elekter meieni.

Elering + Elektrilevi (omal ajal olid jaotusvõrk ja põhivõrk koos). Seoses erinevate ettevõtetega täna, on tekkinud tõsised probleemid liitumiste väljaehitamisega. Kuna tegemist kahe ettevõtte investeeringutega ühe liitumise väljaehitamis on liitumiste ja investeeringuobjektide väljaehitamine keerukas ja aeganõudev. Mõistlik oleks teha muudatusi struktuuri ülesehituses.

Saaremaa tormikahjude likvideerimine võttis väga kaua aega. Ei ole tegeletud piisavalt liinide hoolduse ja rekonstrueerimisega. Ei ole eriolukorra jaoks piisavalt elektrikute brigaade ja eriolukorra jaoks puudub piisab hulk juhtimiskeskuse inimesi.
Positiivne oli see, et ei olnud ühtegi tõsist tööõnnetust, mis sellises kaoses võib lihtsalt juhtuda. Võõrtööjõudu ei saa rikete likvideerimisel kasutada, kuna puudub erialane ettevalmistus.

Kokkuvõte:

Roheenergia ei pruugi alandada tarbija hinda, vaid tõstab võrguteenuse hinda. Meie elektrienergia hind jääb pikaks ajaks volatiilseks. Enne uute juhitavate tootmisvõimsusteta ei saa me väljuda põlevkivienergeetikast.

UudisedProtokoll20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Scroll to Top