Rapla Rotary toetab Nepali maavärinas kannananuid

Rotariaanid annetasid Nepali maavärinas kannatanutele

Eelmise nädala koosolekul otsustasid Rapla Rotary klu­bi liikmed rahvusvahelise kampaania raames annetada Nepali maavärinas kanna­tanute abistamise fondi. Sel eesmärgil eraldatud 450 eurot on juba ka üle kantud. Viimast kuud klubi presi­dendi ametit kandev Harri Õunapuu ütles, et loomulikult on osalemine rahvusvahelistes ettevõtmistes igale rotariaani­le auasjaks, kuid olulisemaks peetakse siiski oma kogukon­na heaks tehtavat tööd. Lõppevale ametiaastale tagasi vaadates tõstab lahkuv president esile humanitaarsti­pendiumi, mida on Raplamaalt pärit noortele välja antud klubi algusaastatest peale. Preemia statuut lubab võrd­väärsete kandidaatide olemas­olul toetussumma nende vahel jagada. Sel aastal anti välja aga kaks täispreemiat, Pärt Uusbergile ja Reino Vellestele, mida võiks pidada pretsedendi loomiseks. 1994. aastal asutatud klubi arengu uueks verstapostiks on seegi, et just käesoleval nädalal sõitis neli klubivenda Moldovasse, et aidata sealses Raplamaa sõpruspiirkonnas asutada esimene Rotary klubi. Nii laiendab 20 aastat tegutse­nud klubi oma rahvusvahelist kandepinda. Klubi asutajaliik­mel Harri Õunapuul on seoses sellega põhjust meenutada neid aegu, kui Raplas oli veel sagedane külaline siinse klubi ristiisaks nimetatud Gunnar Sibbmark Rootsi Värnamo Apladaleni Rotary klubist. „Nüüd oleme ise samale tase­mele jõudnud,“ kommenteerib ta rahulolevalt. Oluliselt on edasi arenenud ka üks rotariaanide poolt ha­ridusvaldkonnas ette võetud üleriigiline programm, mille toel tahetakse Uus­-Meremaale ja USA­sse kolmeks kuuks stažeerima saata noori koo­lijuhte. Juba sel aastal peaks viis noorepoolset koolidirek­torit saama võimaluse minna välismaale uusi kogemusi omandama. Klubi üritused toimuvad üks kord nädalas ja iga kohtumine on uus ja huvitav, kinnitab Õunapuu. Sellest aastast on klubi kohtumispaigaks Rapla südames asuv Pargi restoran – siin peetakse töökoosolekuid ja kohtutakse põnevate ini­mestega. Viimastest aegadest on üks meeldejäävamaid ol­nud kokkusaamine sotsioloog Juhan Kivirähkiga. Rotariaanide klubielu on korraldatud nii, et võim vaheldub iga aasta ja ameti­poste antakse üle rotatsiooni korras. Rapla klubi järgmine president on Elmar Purge ja Tiit Tammsaar saab tiitli „President ootel“.

03.06.2015/ Raplamaa Sõnumid / Tõnis Tõnisson

UudisedProtokoll20242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993
Scroll to Top